Znaczenie dobrej jakości wody w kontekście produkcji drobiarskiej

Woda, w produkcji drobiarskiej, pełni kluczową rolę jako podstawowy składnik wpływający na zdrowie, wydajność i jakość życia zwierząt. Jej czystość jest fundamentalnym czynnikiem determinującym, wpływającym zarówno na fizjologiczne funkcje organizmu, jak i na środowisko hodowlane. Wysoka jakość wody, zdefiniowana przez parametry fizykochemiczne oraz poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego, jest nieodzowna dla zapewnienia optymalnych warunków zdrowotnych, uniknięcia chorób zakaźnych oraz minimalizacji ryzyka zanieczyszczeń w mięsie i jajach.

Badania i stała kontrola jakości wody są kluczowe w zapewnieniu zgodności z normami sanitarnymi i higienicznymi, mającym istotne znaczenie dla efektywnej produkcji drobiarskiej oraz bezpieczeństwa żywnościowego dla konsumentów (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.). 

Dobra jakość wody jest niezmiernie istotna w produkcji drobiarskiej z kilku powodów:

 1. Nawadnianie i Pojenie: Ptaki potrzebują stałego dostępu do czystej wody. Odpowiednie nawodnienie jest niezbędne do utrzymania równowagi elektrolitowej i regulacji temperatury ciała u ptaków. Brak odpowiedniej ilości wody może prowadzić do odwodnienia, które negatywnie wpływa na ich zdrowie i produktywność.
 2. Higiena: Czysta woda jest kluczowa dla utrzymania higieny na fermie drobiu. Ptaki, podobnie jak ludzie, są podatne na infekcje i choroby. Zanieczyszczona woda może być źródłem bakterii, wirusów lub pasożytów, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób w stadzie.
 3. Procesy Metaboliczne: Woda odgrywa istotną rolę w procesach metabolicznych ptaków. Jest niezbędna do prawidłowego trawienia, transportu składników odżywczych i eliminacji toksyn z organizmu. Zanieczyszczona woda może zakłócać te procesy, prowadząc do problemów zdrowotnych u drobiu.
 4. Jakość Mięsa: Woda pobierana przez ptaki wpływa na jakość mięsa. Zapewnienie dostępu do czystej wody wspomaga optymalny rozwój i metabolizm drobiu, co potencjalnie przekłada się na końcowe cechy mięsa, takie jak struktura, smak i wartość odżywczą.
 5. Zdrowie Publiczne: Zdrowie ludzi jest bezpośrednio związane z jakością wody wykorzystywanej w produkcji drobiu. Zanieczyszczona woda może być źródłem chorób przenoszonych przez żywność, takich jak salmonella, która stanowi ryzyko dla konsumentów (Jacobs i in., 2020).

Aby zapobiec problemom związanym z jakością wody w produkcji drobiarskiej, istnieje kilka kluczowych praktyk i metod:

 1. Monitorowanie i Testowanie: Regularne testowanie wody jest kluczowe. Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne pozwolą na określenie czystości wody oraz wykrycie ewentualnych zanieczyszczeń. Regularna kontrola parametrów wody pozwala na szybką reakcję w przypadku wystąpienia problemów.
 2. Odpowiednie Systemy Uzdatniania Wody: Zastosowanie odpowiednich systemów filtracyjnych, oczyszczania lub dezynfekcji wody może znacznie poprawić jej jakość. Filtry, systemy UV lub ozonowanie mogą skutecznie eliminować zanieczyszczenia i mikroorganizmy.
 3. Ścisłe Standardy Higieny: Zapewnienie, że źródła wody są chronione przed zanieczyszczeniami z zewnątrz, a instalacje wodociągowe są utrzymane w czystości, to kluczowy element. Stosowanie odpowiednich procedur mycia i dezynfekcji pojemników na wodę również jest istotne.
 4. Edukacja i Świadomość Pracowników: Pracownicy odpowiedzialni za opiekę nad ptakami powinni być przeszkoleni w zakresie właściwego zarządzania wodą. Świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczoną wodą oraz znaczenie jej czystości jest kluczowa.
 5. Zarządzanie Zasobami Wodnymi: Efektywne gospodarowanie wodą na fermie jest istotne. Unikanie marnowania wody, utrzymanie systemów dostępu do wody w dobrym stanie i stosowanie metod, które minimalizują straty wody, są ważne dla zapewnienia ciągłego dostępu do czystej wody dla drobiu.
 6. Monitoring Zdrowia Ptaków: Regularne badania zdrowotne ptaków mogą pomóc w szybkim wykryciu problemów zdrowotnych związanych z jakością wody. Wczesne rozpoznanie chorób może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów z wodą.

Poprzez wdrożenie tych praktyk, hodowcy mogą skutecznie zarządzać jakością wody, co przekłada się na zdrowie i produktywność drobiu, a także minimalizuje ryzyko związane z jakością mięsa i bezpieczeństwem żywności dla konsumentów (Amaral, 2004).

Intra HydrocareW wyżej wymienionych podpunktach znaczną rolę odgrywa Intra Hydrocare, który stanowi filar w trosce o jakość wody w hodowli drobiu. Dzięki swojej skutecznej formule do czyszczenia i dezynfekcji rur, zbiorników i poideł, produkt ten odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu wielu problemom, z którymi zmagają się producenci drobiu. Oferując nie tylko czystą wodę do picia i nawadniania, ale także poprawiając higienę na fermie. Co przekłada się na odpowiednią równowagę elektrolitową u ptaków, wspierając ich procesy metaboliczne i zapewniając im optymalne warunki życia. Nieustannie dbając o jakość wody, Intra Hydrocare nie tylko wpływa na dobrostan ptaków, lecz także ma kluczowe znaczenie dla jakości mięsa. Wspomaga optymalny rozwój drobiu, co w konsekwencji przekłada się na lepsze cechy mięsa, zapewniając konsumentom wyjątkowy smak oraz wartość odżywczą. Co więcej, poprzez eliminację potencjalnych patogenów, Intra Hydrocare odgrywa istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego. Dzięki zapewnieniu czystości wody, produkt ten zmniejsza ryzyko przenoszenia chorób przez żywność, co wpływa na bezpieczeństwo żywności drobiowej dla konsumentów. 

Podsumowując, Intra Hydrocare nie tylko pomaga w utrzymaniu optymalnej jakości wody w fermach drobiu, lecz także stanowi fundament zdrowia i dobrostanu ptaków, jakości mięsa oraz bezpieczeństwa żywności dla społeczności konsumenckiej.

Źródła

 1. wrp.pl, 2011. Znaczenie wody w produkcji drobiarskiej. Pozyskano z https://www.wrp.pl/znaczenie-wody-w-produkcji-drobiarskiej/ (dostęp 2023.12.27).
 2. intracarepolska.pl, Postaw na jakość wybierz Intracere. Pozyskano z https://www.intracarepolska.pl/66.html (dostęp 2023.12.27).
 3. Jacobs, M.E. Persia, N. Siman-Tov, J. McCoy, M. Ahmad, J. Lyman, L. Good, “Impact of water sanitation on broiler chicken production and welfare parameters”, Journal of Applied Poultry Research, Volume 29, Issue 1, 2020.
 4. Luiz Augusto do Amaral, “Drinking water as a risk factor to poultry health”, Braz. J. Poult. Sci. 6 (4), 2004.