ZARZĄD

Home – Zarząd

Andrzej Gaweł

Prezes Zarządu

Urodził się dnia 7 marca 1960 r. w Koźminku, woj. kaliskie. W roku 1980 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii z wynikiem dobrym uzyskał 14 listopada 1985 r.

Z dniem 1 czerwca 1985 r. podjął pracę w Zakładzie Chorób Drobiu Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych AR we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu oraz roczne przeszkolenie wojskowe. Uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 1992 r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych preparatów na stan odporności kurcząt uodpornionych szczepionką Coccivac” otrzymał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych.

Dorota Gaweł

członek Zarządu

Członek Zarządu Ravet Sp. z o.o.  od 2001 roku.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego  we Wrocławiu (1993 roku).

Od 1994 roku zatrudniona na stanowisku młodszego  asystenta  w Dz. Epidemiologii WSSE  oraz lekarza  w II Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej  we Wrocławiu. Tytuł  lekarza pediatry  uzyskała  w 1998 roku.

Do 2001 roku pracowała  jako pediatra w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz  Oddziale Fizjologii i Patologii Noworodka Szpitala  im. J. Babińskiego oraz Dolnośląskim Centrum Diagnostyki   we Wrocławiu. Od 2002 roku prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Łukasz Gaweł

członek Zarządu

Członek Zarządu Ravet Sp. z o.o. od 2021 roku, związany z firmą od wielu lat. 

Wspiera Prezesa Zarządu w bieżącym zarządzaniu operacyjnym oraz pełni funkcje doradcze w zakresie tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych spółki, w tym budowę nowej hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych w Ligocie Pięknej k. Wrocławia.

Jednocześnie, od 2021 roku aktywnie pracuje jako lekarz weterynarii specjalizując się w profilaktyce i leczeniu chorób drobiu. Współodpowiada za kierowanie Gabinetem Weterynaryjnym prof. Andrzeja Gawła.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2016 rok), lekarz.                      Staż podyplomowy odbywał w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu. Dodatkowo w trakcie studiów odbył praktyki zawodowe m. in. w Meksyku i Brazylii.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2021 rok).