Wpływ jakości i kondycji racic na wydajność mleczną

Wpływ jakości i kondycji racic na wydajność mleczną

Wpływ jakości i kondycji racic na wydajność mleczną 

W czerwcu 2023 roku liczebność bydła wynosiła 6353,7 tys. sztuk, co stanowiło spadek o 1,4% w porównaniu z czerwcem 2022 roku. Redukcja ogólnego pogłowia była rezultatem zmniejszenia liczby zwierząt we wszystkich kategoriach technologicznych, z wyjątkiem bydła mlecznego powyżej 2 lat (www.pfhb.pl).

Produktywność mleczna krów jest podatna na wpływ różnorodnych czynników hodowlanych i środowiskowych. Rzetelne zarządzanie stadami, krótki okres międzywycieleniowy, oraz wcześniejsze zacielanie jałówek, znacząco wpływają na poziom produkcji mlecznej. Wydajność mleczna krów jest ściśle zależna od wielu czynników takich jak: dobrostan zwierząt, optymalne żywienie, wydajny system doju, rodzaj używanej ściółki, skuteczna inseminacja. Te aspekty mają kluczowe znaczenie zarówno dla zdrowia zwierząt, jak i dla ich ogólnej produkcyjności oraz długowieczności.

Nie można bagatelizować problematyki chorób kończyn, zwłaszcza dotyczących racic, które stanowią powszechne zagrożenie dla zdrowia i produkcyjności krów mlecznych. Kulawizny są rezultatem wielu czynników prowadzących do istotnych zmian patologicznych w strukturze kończyn. Ta istotna kwestia zdrowotna wpływa na odczuwanie bólu przez zwierzęta, co z kolei negatywnie oddziałuje na ich dobrostan, skuteczność procesów rozrodczych, a także przyczynia się do wzrostu liczby brakowania krów. Problemy związane ze stanem racic stanowią trzecią, najczęstszą przyczynę brakowania krów, obok kwestii związanych z rozrodem i stanami zapalnymi gruczołu mlekowego (mastitis).

Zwiększone obciążenie w obszarze tylnej części ciała zwierzęcia, wywiera istotny wpływ na kończyny tylne, a w rezultacie może prowadzić do pojawienia się kulawizn, zdecydowanie dominujących w obrębie kończyn tylnych, zwłaszcza na poziomie zewnętrznych palców (Mordak, 2008). Szacuje się, że globalnie schorzenia racic występują średnio u 30-70% krów w stadzie, przy czym obserwuje się tendencję wzrostową w występowaniu tego zjawiska (Skrzypek i in., 2016).

Istotne jest, aby hodowca skupił się na pielęgnacji racic od wczesnych etapów życia zwierząt, ponieważ właściwa opieka w tym okresie pozwala na kompletną eliminację wad postawy. Zaleca się, aby pierwszą ocenę stanu zdrowia racic u jałówek przeprowadzić w wieku 12-16 miesięcy, natomiast pierwszą korektę racic u krów zrealizować w przedziale wiekowym 18-20 miesięcy. Powszechnie przyjęte jest, że u krów przeprowadza się korektę racic średnio dwa razy w ciągu roku.

Poniżej program Kompleksowej Opieki Zdrowotnej Krów Mlecznych realizowany poprzez Diagnostykę, Leczenie i Profilaktykę Schorzeń Racic

 1. Diagnostyka:
 • Rozpoczynamy od dokładnej diagnozy schorzeń racic, obejmującej ocenę stopnia zaawansowania i lokalizacji problemu.
 • Wykorzystujemy narzędzia diagnostyczne, takie jak badanie kliniczne, obrazowanie i badania laboratoryjne.
 1. Leczenie farmakologiczne:
 • Wybieramy odpowiednie leki, które mogą pomóc w łagodzeniu bólu, redukcji stanu zapalnego oraz wspierają procesy regeneracyjne.
 • Leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i antybiotyki mogą być stosowane w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby.
 1. Zmiany w żywieniu:
 • Dostosowujemy dietę krów, aby wspierać zdrowie racic.
 • Optymalizujemy poziom składników odżywczych, takich jak witaminy i minerały, które wpływają na kondycję racic.
 1. Modyfikacje w utrzymaniu stad:
 • Wprowadzamy zmiany w warunkach utrzymania stad, takie jak odpowiednie legowisko, zapewnienie prawidłowej higieny i minimalizacja czynników stresogennych.
 1. Profilaktyka i monitorowanie:
 • Kładziemy nacisk na profilaktyczne środki, takie jak regularna pielęgnacja racic, unikanie nadmiernego obciążenia kończyn, oraz odpowiednia kontrola warunków środowiskowych.
 • Monitorujemy postępy leczenia i wprowadzamy ewentualne korekty w planie terapeutycznym.
 1. Współpraca z lekarzem weterynarii oraz korektorem:
 • Współpracujemy z doświadczonym lekarzem weterynarii, który może dostosować plan leczenia do indywidualnych potrzeb krów.
 • Regularne kontrole weterynaryjne oraz korektorów są kluczowe dla monitorowania skuteczności leczenia i dostosowywania strategii terapeutycznej.

Zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej i skutecznego leczenia schorzeń racic to kluczowy element dbania o dobrostan i produkcyjność krów mlecznych.

Podsumowując: kondycja racic krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na ich dobrostan, aktywność, zdolność reprodukcyjną i ostatecznie na produkcyjność mleczną. Skuteczna opieka zdrowotna, prewencja chorób racic oraz odpowiednie zarządzanie stadem są kluczowe dla utrzymania zdrowych i wydajnych stad krów mlecznych.

Zapewnij swoim zwierzętom najlepszą ochronę przed chorobami racic dzięki innowacyjnym produktom marki Intacare Hoof-Fit. Produkty te są doskonale dostosowane do skutecznej prewencji i leczenia problemów kulawizn, a ich unikalny skład oparty na chelatowanych minerałach, takich jak Cynk i Miedź w produktach indywidualnych, oraz chelatowanemu Siarczanowi Miedzi w kuracjach grupowych, gwarantuje osiągnięcie optymalnych wyników terapeutycznych. Badania przeprowadzone na renomowanych Uniwersytetach potwierdzają, że korzystanie z tych produktów skutkuje zmniejszeniem zachorowań na choroby racic do 2% w obrębie całego stada. Doceniane na całym świecie przez doświadczonych hodowców i korektorów, unikalne właściwości Hoof-Fit sprawią, że stanie się on niezbędnym elementem dbania o zdrowie racic Twoich zwierząt. Zainwestuj w ich dobrostan z Intracare Hoof-Fit – liderem w dziedzinie opieki nad racicami.

Intra Hoof-Fit Bath
Intra Hoof-Fit Spray
Intra Hoof-Fit Liquid
Intra Hoof-Fit Robot
Intra Repiderma
Intra Hoof-Fit Tape
Intra Bath
Intra Hoof-Fit Żel
Izabela Janusz