Eimeriana Avia 2024 r

Eimeriana Avia 2024 r
do arykułów

IV Międzynarodowa Konferencja Techniczna „EIMERIANA AVIA” 

Data: 16-17 lutego 2024

Miejsce: Hotel Windsor Palace, Jachranka

Temat: „Wyzwania w zarządzaniu kokcydiozą i innymi inwazyjnymi chorobami drobiu – dziś i jutro”

W dniach 16-17 lutego 2024 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Techniczna „EIMERIANA AVIA” w Hotelu Windsor Palace w Jachrance. Konferencja, gromadząca ponad 400 osób, była poświęcona tematyce wyzwań w zarządzaniu kokcydiozą i innymi inwazyjnymi chorobami drobiu, pod hasłem ” Wyzwania w zarządzaniu kokcydiozą i innymi inwazyjnymi chorobami drobiu – dziś i jutro!”

Autorem projektu Eimeriana Avia® jest profesor dr hab. Piotr Szeleszczuk, dedykując go pamięci Profesora dr hab. dr h.c. Michała Mazurkiewicza, wybitnego naukowca i pioniera badań nad kokcydiozą drobiu w Polsce. Projekt ten ma na celu stworzenie krajowej platformy do dyskusji nad zagadnieniami kokcydiozy ptaków.

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynatorami działań organizacyjnych są profesor dr hab. Piotr Szeleszczuk i profesor dr hab. Andrzej Gaweł.

Podczas konferencji omawiano szeroko pojęte aspekty kokcydiozy u ptaków, skupiając uwagę na podnoszeniu wiedzy naukowej oraz praktycznej na ten temat. Wiodącym celem projektu jest również promowanie działań mających na celu ograniczanie strat spowodowanych przez kokcydiozę w intensywnej produkcji drobiarskiej.

Udział w konferencji wzięła firma Ravet, która była jednocześnie sponsorem wydarzenia, wspierając tym samym inicjatywę Eimeriana Avia i aktywnie angażując się w promocję zdrowia zwierząt oraz rozwiązywanie problemów związanych z chorobami drobiu. Uczestnictwo na konferencji było istotnym wkładem w rozwój wiedzy i działań na rzecz poprawy zdrowia oraz dobrostanu ptaków hodowlanych.

Anna Delczyk