wet
slideshow slideshow


Fumagri OPP

Niezrównana skuteczność wobec salmonelli!
Szerokie spektrum działania przeciwko bakteriom i pleśniom.

Produkt do użycia w pustych pomieszczeniach gospodarskich, inwentarskich, silosach. Służy również do dezynfekcji środków transportu ( transport artykułów spożywczych, pasz).

Wygodny i łatwy w użyciu. Gotowy do użycia bez konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu. Proste dozowanie - opakowania dostosowane do różnej wielkości kubatury pomieszczeń: 25m3, 150m3, 500m3, 1250m3.

Sposób użycia:
- Zamknąć dopływ powietrza.
- Oczyścić dezynfekowaną powierzchnię. Wyłączyć wentylatory, czujniki dymu i fotokomórki.
- Usunąć wszystkie łatwopalne materiały na odległość min. 1,5m od świecy.
- Kilkukrotnie wstrząsnąć pojemnikiem przed otwarciem.
- Przygotować i rozstawić świece w ilości odpowiadającej powierzchni pomieszczenia.
- Umieścić pojemnik na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i ogień.
- Usunąć wieczko, podpalić knot ( jako pierwszą zawsze podpalić świecę umieszczoną najdalej od wyjścia).
- Przed opuszczeniem pomieszczenia, upewnić się, że dezynfekcja przebiega prawidłowo.
- Zamknąć drzwi i umieścić ostrzeżenia o trwającym procesie dezynfekcji.
- Minimalny czas kontaktu 4 godziny, optymalny 12 godzin. Czas wietrzenia ok 1 godziny.

Dostępne opakowania na: 25m3, 150m3 , 500m3, 1250m3.

 

Jesteśmy generalnym dystrybutorem: