wet
slideshow slideshow


Amoxy-Col WSP

Doustny preparat antybiotykowy w postaci proszku rozpuszczalnego w wodzie do picia dla świń

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej (-ych)
1 g preparatu zawiera:
trójwodzian amoksycyliny -150 mg
siarczan kolistyny - 500.000 j.m.

Właściwości farmakologiczne
Amoksycylina jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy aminopenicylin o szerokim spektrum działania bakteriobójczego, opartego na zdolności uszkadzania struktury mukopolisacharydowej ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Amoksycylina jest wrażliwa na penicylinazę gronkowcową. Kolistyna jest bakteriobójczym antybiotykiem działającym powierzchniowo. Mechanizm jej działania polega na uszkadzaniu fosfolipidów błony cytoplazmatycznej bakterii Gram-ujemnych, w efekcie czego ulega zmianie jej przepuszczalność co powoduje wydostanie się cytoplazmy poza komórkę i jej śmierć. Uszkodzenie zewnętrznych błon bakterii przez kolistynę sprawia, że są one bardziej wrażliwe na działanie innych czynników antybakteryjnych, np. amoksycyliny.

Wskazania lecznicze
Zapobieganie i leczenie pierwotnych oraz wtórnych zakażeń układu pokarmowego i infekcji wielonarządowych, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie amoksycyliny i kolistyny; m.in. Fusobacterium necrophorum (martwicowe zapalenie jamy ustnej u prosiąt), Clostridium perfringens, Campylobacter sputorum mucosalis, Salmonella spp., jak również Escherichia coli i Streptococcus suis.
Uwaga: przed rozpoczęciem leczenia powinno się wykonać antybiogram.

Dawkowanie i stosowanie
Doustnie, po rozpuszczeniu w wodzie do picia przez 3-5 dni w dawce 4 g preparatu/15 kg m.c. (40 mg amoksycyliny i 133.300 j.m. siarczanu kolistyny/ kg m.c.) lub 500 g preparatu/200 l wody do picia.

Działania niepożądane
Do tej pory nie obserwowano.

Interakcje
Nie należy podawać preparatu z antybiotykami działającymi bakteriostatycznie.

Przeciwwskazania
Do tej pory nie obserwowano.

Okres karencji
Tkanki jadalne - 2 dni.

Warunki przechowywania i transportu
Przechowywać w temperaturze do 25°C. Nie zamrażać.

Okres trwałości produktu leczniczego
W oryginalnym opakowaniu - 24 miesiące od daty produkcji.
Po rozpuszczeniu - 6 godzin.

Specjalne środki ostrożności i ostrzeżenia
Zużyte opakowania i pozostałości niewykorzystanego produktu leczniczego należy unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przed zastosowaniem przeczytać załączoną ulotkę informacyjną.

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE U ZWIERZĄT
WYDAWANY NA PODSTAWIE RECEPTY

Opakowania
Polipropylenowe pojemniki zawierające 100 lub 1000 g preparatu.

ATCvet: QJ01R

Podmiot odpowiedzialny
Dopharma B.V., Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Holandia

 

Ravet, rzetelna firma

Jesteśmy generalnym dystrybutorem: